برگزار کننده: استاد نعمت نعمتی

مدرس فن بیان، مجری صحنه و دوبلوری

مدیر عامل موسسه فرهنگی هنری باران اندیشه

مکان: سالن خانه همیار

زمان: نهم دسامبر 2017 ساعت 6 بعدازظهر