کتاب “نگاهی به شاه” نوشته عباس میلانی در کتابخانه ایرانیان جهت خرید موجود است. علاقه مندان می توانند برای دریافت با شماره 0432926702 تماس بگیرند.

Negahi Be Shah