کمک به کتابخانه  ایرانیان

Donations to Persian Library

کتابخانه ایرانیان در سیدنی به همت کتابدارانی که دواوطلبانه کار می کنند از فوریه 2005 تا بحال باز بوده و به مشتریان خود سرویس می دهد. در این کتابخانه مجموعه ای ارزشمند از کتاب ها، مجلات و اقلام صوتی/تصویری به زبان های فارسی و انگلیسی نگهداری می شود. کلیه کتاب های حاضر توسط افراد جامعه به کتابخانه اهدا شده است و همه هفته کتاب های جدیدی به مجموعه حاضر افزوده می شود. Persian Library has been serving its patrons in Sydney, Australia with the help of volunteer librarians since Feb 2005. The Library has a valuable collection of books, magazines and audio/video materials in Persian and English. All books and materials have been donated by members of the community and new books are added every week to the collection.
کتابخانه به هیچ یک از کتابداران یا اعضای هیئت مدیره دستمزدی نمی پردازد. هزینه های کتابخانه از محل حق عضویت ها و کمک های مالی افراد تأمین می شود. The Library does not pay wages to librarians or members of its management committee. All Library expenses are paid by membership fees and donations.
اداره مالیات استرالیا کتابخانه ایرانیان را در لیست مؤسسات خیریه ای گذاشته است که کمک های مالی به آن مشمول کسور مالیاتی می باشد. کمک های مالی بیش از 2 دلار به کتابخانه را می توانید در اظهارنامه های مالیاتی خود در استرالیا به عنوان هزینه منظور کنید.. The Australian Tax Office has made Persian Library in the list of charities of Deductible Gift Recipient (GDR). Any donations over $2.00 to Persian Library can be claimed as a deductible expense in your Tax return in Australia.
بدون کمک های مالی شما کتابخانه ایرانیان نمی تواند به خدمات خود ادامه دهد. Without your financial assistance, the Library will be unable to continue its services to the community.
کمک های مالی خود را به روش های زیر می توانید انجام دهید: You may make your donations in one of the two following ways:
از طریق Paypa. کمک مالی تان را می توانید از این لینک یا از حساب پی پال خود بپردازید یا با کارت اعتباری ·         Paypal. By clicking on the Paypal link, you will be able to either pay your donations by a credit card, or if you have a PayPal account from your account.
واریز مستقیم به حساب بانکی کتابخانه در حساب زیر: Direct deposit in the Persian Library Bank Account:
Name: Persian Library Incorporate

Bank : Commonwealth Bank

BSB: 062347

Acct #: 10248678

لطفا رسید کمک مالی خود را با ذکر نام و آدرس به info@persianlibrary.org.au بفرستید تا برایتان رسید ارسال شود. Please send the receipt of your donation with your name and address to info@persianlibrary.org.au so a receipt can be sent to you.